من متفاوتم ..

Home Design

من متفاوتم ..http://icons.iconarchive.com/icons/firstfear/whistlepuff/128/firefox-icon.pngچه کلمه ی مظلومی است!!!

قسمت

تمام نامردی ها را بر عهده میگیرد...


انجمن تفریحی قاطی
22:44سامان 

معرفی قالب وبلاگم : قالب های شیک

سرزمینی از قالب های شیک ، زیبا و حرفه ای

حتما از قالب ها دیدن کنید ..

 

آدرس سایت :

✠ ShikThemes.ir ✠

 

آدرس وبلاگ :

‡‡ Stylish-template.blogfa.com ‡‡
22:44سامانگاهی دلم می خواهد
وقتی بغض می کنم
خدا از آسمان بیاید
اشکهایم را پاک کند
دستانم را بگیرد
و آرام بگوید
اینجا آدمها اذیتت می کنند ؟؟!!
بیابرویم ...16:45سامان
شرمنده ام قربان ! كمی باران ندارید؟
در خود پلاسیدم شما گلدان ندارید؟

اینقدر بد اخمید پس لبخندتان كو؟؟
جز این نگاه سرد یخ بندان ندارید؟


قربان چرا وقتی كه می بینید مارا
در ذهنتان تصویری از انسان ندارید؟

گیرم كه ما زشتیم این آغازمان نیست
باشد شما زیبا ولی پایان ندارید؟؟؟؟؟

آه این تكبر؛ این تكبر شرك محض است
در خود مگر یا نوح یا طوفان ندارید؟

البته می بخشید اما مطمئنید؟
مخلوط با ایمانتان شیطان ندارید
20:11سامان
میان من و مازنده هستی!

زندگی میکنی !

شاد میشوی و ...

اشک میریزی و....

اما همیشه به دنبال ِ چیزی

یا شاید هویتی نا معلوم

خلوتی در دلت هست

جایی خالی برای خودت!

برای خودت و تمام ِ آنچه زندگی نکرده ای !

22:9سامانسنگی که در دست توست
شبیه سنگ نیست
اما قلبم را می شکند
چیزی که در قلب توست
شبیه خط فاصله ای است بین من و تو
طنابی از دستت به قلبم آویزان می کنی
که هیچ وقت نیفتی
ناگهان دستت شبیه قلب من می شود
و سنگ از دستت می افتد
17:15سامان
وقتش رسیده حالـــــــ و هوایـــــــم عوض شود 


با سار ِ پشت پنجره جایم عوض شود 


هی کار دست من بدهد چشـــــــــــم های تو


هی توبه بشکنم و خدایم عوض شود
22:9سامانخدایااااااااااااا

خیلیا دلمو شکوندن

بیا بریم سراغشون

من نشونت میدم

توببخش
13:46سامانمیگن ...

 به هرچی بخندی سرت میاد...

خدایا!!!

آخه من که به دلتنگیای کسی نخندیدم...!!!
13:44ساماندر باغی رها شده بودم
نوری بیرنگ و سبک بر من می وزید
آیا من خود بدین باغ آمده بودم
و یا باغ اطراف مرا پر کرده بود ؟
هوای باغ از من می گذشت
اخ و برگش در وجودم م یلغزید

آیا این باغ.......

12:20سامان


Щ-Ē-Ŀ-Ċ-Ō-M-Ēگاهـــی ...
نمیشـــــــه دســت از
دوســـــت داشتن یکــی برداشــت
حــــــــــــــــــــــتی
وقتــــی ازش دلخــــــوری ...M-Ū-Ƨ-Ī-Ċ

Ō-Ŧ-Ħ-Ē-Ṝ

Designe by : ✠ sтʏʟɪѕн тeмρłαтe ✠


Best Viewed In Google Chrome

Designe by : ✠ sтʏʟɪѕн тeмρłαтe ✠